DDT Magazine


ค่ายคิดสร้างสรรค์… โดย ปรารถนา รัตนะสิทธิ์ ขอเลื่อน!!!!
พฤศจิกายน 7, 2007, 5:38 pm
Filed under: ข่าวDDT, เรื่องทั่วไป

พี่เอ้ ประกาศเลื่อนค่ายไป 24-25 พย. เพราะอยากไปเจอป้าเอ ที่งานแฟท

น้องๆ ที่ติดงานแฟท จึงเตรียมหอบเสื้อผ้าไปกันได้เลยจ้ะ
ส่วนรายละเอียดและความเข้มข้นของงานยังเหมือนเดิมทุกประการดังนี้

ค่ายคิดสร้างสรรค์… โดย ปรารถนา รัตนะสิทธิ์ (Creative Camp By Prartana) โปรเจ็คท์จากผู้เขียน ริชาร์ด แบรนสัน พ่อมดแห่งโลกธุรกิจ 
Richard

ปรารถนา รัตนะสิทธิ์ หรือ “ปรารถนา รัตนะ” พร้อมทีมงานศิษย์เก่าจากศิลปากร   เชิญชวนน้อง(ไม่เกี่ยงอายุ / เพศ) เข้าค่ายสุดครีเอท  2 วันเปลี่ยนชีวิต ลิขิตอนาคต ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม ศูนย์ฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  วันเสาร์อาทิตย์ที่ 24  และ 25  พฤศจิกายน 2550 พบหลักสูตรออกแบบใหม่ล่าสุดผสมผสานศาสตร์และศิลป์ ตลอดจนไม่ลืมความสนุกสนาน เป็นหลักสูตรที่ประเทศนี้ไม่เคยมีมาก่อน กระทรวงศึกษาต้องมาแอบดู ด้วยความเชื่อที่ว่า เราทุกคนล้วนมีพร (จาก) สวรรค์ ขอเพียงหามันให้เจอในชาตินี้ (เท่านั้นก็พอ)

เอกสารประกอบค่ายคิดสร้างสรรค์
ความสำคัญและความเป็นมา

ปัจจุบันในประเทศของเรา มีปัญหามากมาย ล้วนต้องการเยาวชนที่เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เข้าร่วมแก้ไข  ซึ่งกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้น เด็กควรได้รับการปลูกฝังที่ถูกต้อง ตามหลักกลยุทธ์ อันมีหลายปัจจัยประกอบกัน  หนึ่งในนั้นคือ ต้องมีภาวะผู้นำ  รู้สภาวการณ์รอบด้าน และรู้จักการให้  ในบรรยากาศธรรมชาติกับชื่อสถานที่ ชวนฝันไกล ไปแสนปาล์ม

การปลูกฝังเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการถ่ายทอดที่มีไปยังเด็กๆ ควรจะสอนเข้าด้วยความเพลิดเพลินรอบด้าน ไม่แยกส่วน 
ความคิดในการสร้างหลักสูตรของผู้สอน  ยิ่งแจ่มชัด เมื่อได้ทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ ริชาร์ด แบรนสัน นักธุรกิจชาวอังกฤษ ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแรงหนุนจากครอบครัวเป็นสำคัญ

ถ้อยคำหนึ่งที่น่าประทับใจจาก ริชาร์ด แบรนสัน คือ

“ครอบครัวของเรามีสำนึกเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมค่อนข้างมาก เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในรัศมีทำการของแม่ เราจะถูกกะเกณฑ์ให้ต้องทำอะไรอยู่เสมอ ถ้าเราพยายามเลี่ยงด้วยการบอกว่า เรามีสิ่งอื่นที่ต้องทำก็จะถูกต่อว่า ว่าเห็นแก่ตัว ดังนั้นพวกเราจึงเติบโตมาพร้อมสำนึกเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน คือต้องช่วยเหลือภารกิจของผู้อื่นก่อน” (หนังสือชีวประวัติ ริชาร์ด แบรนสัน, 2542 : 34)

นอกจากพ่อแม่แล้ว เขายังมีความใกล้ชิดกับญาติพี่น้อง  เขาได้รับความช่วยเหลือจากป้า  และความภาคภูมิใจจากปู่
และเขาได้บริจาคแก้ปัญญาโลกร้อนเมื่อปีที่แล้ว ถึง 3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  อันสอดคล้องกับประโยคของเขาที่ว่า
 “การเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่ใช่การหาเงินใส่กระเป๋า  คุณต้องแก้ปัญหาสังคมไปด้วยความเป็นผู้ประกอบการ   ไม่ควรจะต้องมีใครที่เป็นเอดส์ต่อไปอีด หรือ แม่ที่จะติดไปสู่ลูก หรือมาเลเรีย เหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องนำเข้าไปในโรงเรียนเพื่อถกกัน”

( “Being an entrepreneur is not only about making money. You can also tackle social problems with an entrepreneurial mind. No one should develop Aids; no pregnant mother should be passing on HIV to their babies; and millions should not be dying of malaria. These are just some of the issues that we will lead the school into discussing”) 

สรุปกิจกรรมในค่ายคิดสร้างสรรค์  คือจะสอนภาษาอังกฤษ สอนวาดรูป สอนภาวะผู้นำ จัดระบบสมอง แยกประเภทนิสัย ผ่านละครเวที  เพราะละครเวทีกิจกรรมที่มีส่วนฝึกการทำงานเป็นทีม ได้อย่างชัดเจนที่สุด    รวมทั้งการให้เด็กๆ ได้ ทบทวนเส้นทางชีวิต และประสบการณ์ในวัยเยาว์  อิทธิพลจากการเลี้ยงดูจากครอบครัว วิธีการ ยุทธศาสตร์  จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม  ปรัชญาในการทำธุรกิจ ตลอดจนถึง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ วิธีการ ภาวะผู้นำในการจัดการกับปัญหาทั้งหมด และการพัฒนาภาวะผู้นำของเขาในวันข้างหน้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กลยุทธ์และรู้หนทางในการมีชีวิตในอนาคต
2. เพื่อให้เด็กรุ้ว่า เด็กพรสวรรค์มีอยู่หลายประเภท เพียงแต่ต้องค้นหาให้เจอ
3. เพื่อช่วยค้นหาพรสวรรค์ในตัวของเด็ก
4. เพื่อเพิ่มมุมมองและวิสัยทัศน์
5. เพื่อให้ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปโดยไม่รู้ตัว
6. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้สังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ และขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะ
 2. กระตุ้นให้เกิดพลังในการสร้างภาวะผู้นำ
 3. ส่งผลต่อการกระตุ้นการพัฒนาระบบการศึกษา
 4. ได้พัฒนาวิสัยทัศน์ของเด็กรุ่นใหม่
 5.  เป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับสังคมไทย
7. มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบสังคม (CSR – Corporate social Responsibility) อย่างยั่งยืน

การเดินทาง
เจอกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อขึ้นรถตู้ไป เวลา 8.00 น.  เพื่อไปถึงเวลา 10.00 น. (การขึ้นรถตู้เป็นขั้นตอนของ Strategic planning เพื่อให้น้องๆ ได้บรรยากาศของการช่วยเหลือตัวเอง)

ระยะเวลา 
2 วัน 1 คืน ที่ สถาบันฝึกอบรมแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดูสถานที่ได้จากเว็บไซต์

กิจกรรม
วันที่ 1
แนะนำตัวน้องๆ  แนะนำพี่ๆ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามสะดวก)
แนะนำหลักการเขียนบท ละครเวที ภาษาอังกฤษ หาบทละคร เขียนบทละครภาษาอังกฤษ  ศัพท์เทคนิคละครต่างๆ
ตลอดจนการเปล่งเสียง การสร้างฉาก ออกแบบเสื้อผ้า (ให้น้องๆ นำผ้าผืนๆ มากันคนละหลายๆ ผืน หรือเครื่องแต่งตัวตามถนัดมาประยุกต์ใช้  หรือใครมีเครื่องดนตรีอยากโชว์ให้เอามา)
แนะนำให้รู้จัก วิเวียน เวสต์วู้ด ดีไซน์หญิงชาวอังกฤษ ผู้ฉีกทิ้งเสื้อดีๆ ให้ขาดกระจุยและส่งอิทธิพลมาจนถึง Punk street fashion ในวันนี้

ฝึกวาดคอสตูมเสื้อผ้า การดรออิ้งเบื้องต้น  สร้างชุดของแต่ละคน โดยมีพี่ศิษย์เก่าจากมัณฑนศิลป์ดูแล
ก่อนหมดกิจกรรมในแต่ละวัน  จะมีวีดีโอบันเทิงปนสาระให้ดู อาทิ ดู หนัง Rude boy ดูเยาวชนอังกฤษในยุคต่อต้านสงครามเวียดนาม  ดูวิถีการรับสวัสดิการสังคมของ พั้งค์ในยุค 70  พร้อมพรีเซนเทชั่น เกี่ยวกับ ริชาร์ด แบรนสัน และวิธีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาเป็นผู้นำในฝัน ขบถพันล้าน เฉกเช่นในปัจจุบันนี้
กลางคืนซ้อมละครในห้องพัก  แบ่งงานกันทำระหว่างทีมเขียนบท ผู้กำกับ ฯลฯ พร้อมดูตัวอย่างละครเวทีวิทยานิพนธ์นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร

วันที่ 2
รุ่งเช้ารับประทานอาหาร  ออกกำลังกาย อาบน้ำ แล้ว พักผ่อน และซ้อมบท พลางทำ แผนที่พีอาร์ แผนการขายตั๋ว ทำแบบสอบถาม เรียนรู้เอ็มบีเอแบบเด็กๆ (ให้น้องเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนที่ไม่ได้มา)
แสดงจริงก่อนกลับในห้องประชุม ประกอบหนังสือทำมือ วิเคราะห์ความถนัด รู้จักตนเองตามหลักนพลักษณ์ จัดประเภทพรสวรรค์ให้น้อง เพราะเราเชื่อเราทุกคนล้วนมีพร (จาก) สวรรค์ พี่ๆ จะช่วยให้น้องไม่ติดขัดในความฝัน

วิทยากร
พี่เอ้ ปรารถนา รัตนะสิทธิ์
อาจารย์พิเศษ  วิทยากร นักเขียน คอลัมนิสต์ ประจำคอลัมน์ Creative Power ใน BizWeek นักวิจารณ์ ศิษย์เก่าจาก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปริญญาโท สาขา ผู้นำฯ จาก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เขียนหนังสือ ย่ำตรอกซอกซอย บนถนนข้าวสาร  จากผลงานสารนิพนธ์ “การเปลี่ยนแปลงของถนนข้าวสารในชั่วชีวิตคน”  และ ผู้เขียน ริชาร์ดแบรนสัน พ่อมดแห่งโลกธุรกิจ จากวิทยานิพนธ์ชื่อ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของ เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน

พี่นัท ณัฏฐธิดา ศรีขจร และผองเพื่อนศิษย์เก่าคณะ มัณฑนศิลป์  ปัจจุบัน เป็น กราฟฟิค ดีไซเนอร์ ของ ค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง แล้วยังอาจจะมี  พี่ตูน นักศึกษาการละครปีสุดท้ายจากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร มาร่วมแจม ถ้าว่างเว้นจากการธีสีสละคร

ค่าใช้จ่าย ** ราคาโดยประมาณ***
คนละ 1,950 บาท (ราคาสำหรับ 40 คนขึ้นไป)

คิดเป็นค่าที่พัก คนละ 80 บาท (ห้องรวมนอนได้ 12 คน) ค่าห้องประชุม
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  (สามารถนำขนมของว่างไปได้เต็มที่)
ค่ารถ นั่งรถตู้จากหน้าม.เกษตร บางเขน  ไป ม. เกษตร กำแพงแสน  และค่าพาหนะอื่นๆ 20 บาท (อาทิ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง)

นอกจากนี้ยังแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวิทยากร  การวิเคราะห์เด็ก ทำ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน , เอกสารประกอบการเรียนการสอน,  การทำรายงานหลังจบหลักสูตร และรวบรวมหนังสือทำมือและผู้ปกครอง  ใบประกาศเกียรติคุณจากหลักสูตร  และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ที่ปรึกษาตลอดชีวิต”

สอบถามได้ที่  prartanar@gmail.com หรือ 086-899-0351 และ 081-332-6607

หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับ วิทยากรได้ที่ www.themeAsia.com

การชำระเงิน
โอนเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีฯ สาขา รามคำแหง 19
ชื่อบัญชี ปรารถนา รัตนะสิทธิ์ เลขที่บัญชี 262-1190-535
โอนแล้วกรุณาโทรแจ้งบอกชื่อสกุลเด็กพร้อมผู้ปกครอง หรือ สแกนส่งมาทางอีเมล์

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s%d bloggers like this: